VPĐD SELDAT DISTRIBUTION INC. TẠI TPHCM

Mức lương: 6,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 21/07/2020

VPĐD SELDAT DISTRIBUTION INC. TẠI TPHCM

VPĐD SELDAT DISTRIBUTION INC. TẠI TPHCM

Ngành nghề: Ngành nghề khác

Địa điểm: Hải Châu

Người đại diện: Bộ phận tuyển dụng

Số điện thoại:

Email:

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 31/07/2020
Tình trạng: