Trung Tâm Khoa Học Công Nghệ và Tư Vấn Đầu Tư - Đại Học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 15/08/2020

Trung Tâm Khoa Học Công Nghệ và Tư Vấn Đầu Tư - Đại Học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng

Trung Tâm Khoa Học Công Nghệ và Tư Vấn Đầu Tư - Đại Học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng

Trung Tâm Khoa Học Công Nghệ và Tư Vấn Đầu Tư - Đại Học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng

Ngành nghề: Giáo dục/Đào tạo

Địa điểm: Liên Chiểu

Người đại diện: PGS.TS. Nguyễn Lan

Số điện thoại: 0236 6 274 8

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 27/07/2020
Tình trạng: