Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 27/07/2020

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Ngành nghề: Dược/Y tế

Địa điểm: Liên Chiểu

Người đại diện: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Số điện thoại: 02363.717717

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website: http://benhvienungbuoudanang.com.vn/

Ngày đăng ký: 24/07/2020
Tình trạng: