Đại học Đà Nẵng

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 15/09/2020

Đại học Đà Nẵng

Đại học Đà Nẵng

Đại học Đà Nẵng 

Ngành nghề: Giáo dục/Đào tạo

Địa điểm: Hải Châu

Người đại diện: Đại học Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236.3892.04

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website: http://www.udn.vn/

Ngày đăng ký: 18/07/2020
Tình trạng: