Rosamia Danang Hotel

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 25/07/2020

Rosamia Danang Hotel

Rosamia Danang Hotel

Rosamia Danang Hotel

Ngành nghề: Nhà hàng/Khách sạn

Địa điểm: Sơn Trà

Người đại diện: Nguyễn Yến Nga

Số điện thoại: 0236.3954999

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website: https://rosamiahotel.com/

Ngày đăng ký: 17/07/2020
Tình trạng: