Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Trung

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 31/07/2020

Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Trung

Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Trung

Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Trung

Ngành nghề: Bưu chính - Viễn thông

Địa điểm: Sơn Trà

Người đại diện: Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Trung

Số điện thoại: 18001090

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 11/07/2020
Tình trạng: