Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đà Nẵng

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 30/07/2020

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đà Nẵng

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đà Nẵng

Ngành nghề: Ngành nghề khác

Địa điểm: Hải Châu

Người đại diện: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đà Nẵng

Số điện thoại:

Email:

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 04/07/2020
Tình trạng: