Hệ thống Trường Quốc tế Học Viện Anh Quốc - UK Academy

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 04/07/2020

Hệ thống Trường Quốc tế Học Viện Anh Quốc - UK Academy

Hệ thống Trường Quốc tế Học Viện Anh Quốc - UK Academy

Hệ thống Trường Quốc tế Học Viện Anh Quốc - UK Academy

Ngành nghề: Giáo dục/Đào tạo

Địa điểm: Thanh Khê

Người đại diện: Hệ thống Trường Quốc tế Học Viện Anh Quốc - UK Academy

Số điện thoại: 0896 466 988

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Ngày đăng ký: 01/07/2020
Tình trạng: