Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn

Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn

Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn

Giới thiệu về công ty Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được giao trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, vận hành Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất, giữ vai trò tiên phong và đặt nền móng cho sự phát triển ngành công nghiệp lọc hóa dầu Việt Nam, đồng thời là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này. NMLD Dung Quất là công trình trọng điểm quốc gia có tổng vốn đầu tư trên 3 tỷ USD, công suất chế biến 6,5 triệu tấn dầu thô/năm. Việc xây dựng thành công và đưa NMLD Dung Quất vào vận hành mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với việc đảm bảo an ninh năng lượng, góp phần đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ngành nghề: Dầu khí

Địa điểm: Ngũ Hành Sơn

Người đại diện: Bộ phận tuyển dụng

Số điện thoại: 842553825825

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website: https://bsr.com.vn/vi/trang-chu

Ngày đăng ký: 30/06/2020
Tình trạng: