Đặc sản Hương Đà

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 30/06/2020

Đặc sản Hương Đà

Đặc sản Hương Đà

Đặc sản Hương Đà

Ngành nghề: Lương thực/Thực phẩm

Địa điểm: Sơn Trà

Người đại diện: Đặc sản Hương Đà

Số điện thoại: 0236 3656667

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Ngày đăng ký: 27/06/2020
Tình trạng: