Công ty Bánh Đồng Tiến

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 15/07/2020

Công ty Bánh Đồng Tiến

Công ty Bánh Đồng Tiến

Công ty Bánh Đồng Tiến

Ngành nghề: Ngành nghề khác

Địa điểm: Cẩm Lệ

Người đại diện: Phòng Hành chính - Nhân sự

Số điện thoại: 0236 3621 64

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 16/06/2020
Tình trạng: