Trung tâm Anh Ngữ FEC

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 30/06/2020

Trung tâm Anh Ngữ FEC

Trung tâm Anh Ngữ FEC

Trung tâm Anh Ngữ FEC

Ngành nghề: Giáo dục/Đào tạo

Địa điểm: Sơn Trà

Người đại diện: Trung tâm Anh Ngữ FEC

Số điện thoại: 090 503 5111

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 15/06/2020
Tình trạng: