Ngân hàng Nam Á – Chi nhánh Đà Nẵng

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 30/06/2020

Ngân hàng Nam Á – Chi nhánh Đà Nẵng

Ngân hàng Nam Á – Chi nhánh Đà Nẵng

Ngân hàng Nam Á – Chi nhánh Đà Nẵng

Ngành nghề: Tài chính/Ngân hàng

Địa điểm: Thanh Khê

Người đại diện: Ngân hàng Nam Á – Chi nhánh Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236 3818444

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 12/06/2020
Tình trạng: