VCBS - Chung khoan VCB

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 30/06/2020

VCBS - Chung khoan VCB

VCBS - Chung khoan VCB

Giới thiệu về công ty VCBS - Chung khoan VCB VCBS - Chung khoan VCB VCBS - Chung khoan VCB VCBS - Chung khoan VCB VCBS - Chung khoan VCB

Ngành nghề: Chứng khoán

Địa điểm: Hải Châu

Người đại diện: Bộ phận tuyển dụng

Số điện thoại: 1900 98 9999

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Ngày đăng ký: 05/06/2020
Tình trạng: