Nhà tuyển dụng Kỳ Duyên

Mức lương: 2,147,483,647 VNĐ

Hạn nộp: 23/03/2021

Nhà tuyển dụng Kỳ Duyên

Nhà tuyển dụng Kỳ Duyên

Ngành nghề:

Địa điểm:

Người đại diện: Bộ phận tuyển dụng

Số điện thoại:

Email:

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 26/05/2020
Tình trạng: