CÔNG TY TNHH VIETART FOOD & BEVERAGE

Mức lương: 7,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 15/12/2019

Mức lương: 9,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 15/12/2019

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 30/11/2019

Mức lương: 7,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 15/12/2019

Mức lương: 5,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 30/09/2019

Mức lương: 6,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 15/10/2019

Mức lương: 7,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 31/07/2019

Mức lương: 8,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 29/07/2019

Mức lương: 10,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 30/06/2019

Mức lương: 7,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 30/06/2019

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 29/05/2019

CÔNG TY TNHH VIETART FOOD & BEVERAGE

CÔNG TY TNHH VIETART FOOD & BEVERAGE

134 Trần Quý Khoách, Phường Hoà Minh ,Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng., Liên Chiểu, Đà Nẳng

Ngành nghề: Lương thực/Thực phẩm

Địa điểm: Liên Chiểu

Người đại diện: B? ph?n tuy?n d?ng

Số điện thoại:

Email:

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 25

Website:

Ngày đăng ký: 29/05/2019
Tình trạng: