AIA Exchange

Mức lương: 8,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 31/05/2019

AIA Exchange

AIA Exchange

Văn phòng làm việc của một thế hệ Chuyên viên hoạch định tài chính năng động và chuyên nghiệp, Học viện Ngoại hạng - nơi các Chuyên viên hoạch định tài chính được huấn luyện theo các chương trình đẳng cấp thế giới Trung tâm dịch vụ khách hàng - nơi khách hàng có thể nhận được sự tư vấn tài chính, cũng như thực hiện các giao dịch bảo hiểm một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Ngành nghề: Tài chính/Ngân hàng

Địa điểm: Hải Châu

Người đại diện: Bộ phận tuyển dụng

Số điện thoại: 02838122777

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 25

Website: https://aia.com.vn

Ngày đăng ký: 29/05/2019
Tình trạng: