Nhà tuyển dụng Thu Hà

Mức lương: 30,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 10/10/2020

Mức lương: 4,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 29/05/2020

Nhà tuyển dụng Thu Hà

Nhà tuyển dụng Thu Hà

Ngành nghề:

Địa điểm:

Người đại diện: Bộ phận tuyển dụng

Số điện thoại:

Email:

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 19/05/2020
Tình trạng: