Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 16/05/2020

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 11/04/2020

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 16/09/2019

Mức lương: 5,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 10/06/2019

Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn

Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn

Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn là công ty hoạt động trong lĩnh vực CNTT.

Thái Sơn đã có trên 10 năm kinh nghiệm xây dựng, triển khai phần mềm trong lĩnh vực khai Hải quan điện tử, Thuế điện tử, Hóa đơn điện tử, Văn phòng điện tử, Bảo hiểm xã hội và các giải pháp trong lĩnh vực quản lý nhà nước, các đơn vị hành chính sự nghiệp và các doanh nghiệp.

Ngành nghề: Công nghệ thông tin

Địa điểm: Cẩm Lệ

Người đại diện: Bộ phận tuyển dụng

Số điện thoại: 0236.3868363

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 100

Website: https://thaison.vn/

Ngày đăng ký: 29/05/2019
Tình trạng: