Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 09/04/2020

Mức lương: 7,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 30/03/2020

Mức lương: 5,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 31/08/2019

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 31/08/2019

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 31/08/2019

Mức lương: 5,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 27/06/2019

Mức lương: 5,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 27/06/2019

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

Mirae Asset Financial Group remains at the forefront of world’s financial market, and our business has now expanded to include Mirae Asset Investments, Mirae Asset MAPS Investments, Mirae Asset Securities, Mirae Asset Life Insurance, and Mirae Asset Capital & Venture. In Vietnam, Mirae Asset Finance Company (Vietnam) Limited has been successfully set up in November 2011. Our philosophy is building on principles and respecting ability of each individual.

Ngành nghề: Tài chính/Ngân hàng

Địa điểm: Thanh Khê

Người đại diện: Bộ phận tuyển dụng

Số điện thoại: 0888958919

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 500

Website: https://tuyendung.mafc.com.vn/

Ngày đăng ký: 29/05/2019
Tình trạng: