Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

Mức lương: 600 VNĐ

Hạn nộp: 31/03/2020

Mức lương: 1 VNĐ

Hạn nộp: 30/03/2020

Mức lương: 600 VNĐ

Hạn nộp: 10/06/2019

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

Consulting, recruitment to other companies who exist in Viet Nam.

Ngành nghề: Ngành nghề khác

Địa điểm: Sơn Trà

Người đại diện: B? ph?n tuy?n d?ng

Số điện thoại: 842838217730

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 20

Website: https://www.jac-recruitment.vn

Ngày đăng ký: 27/05/2019
Tình trạng: