Alan Sea Hotel

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 13/05/2020

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 13/05/2020

Alan Sea Hotel

Alan Sea Hotel

Ngành nghề:

Địa điểm:

Người đại diện: Bộ phận tuyển dụng

Số điện thoại:

Email:

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 03/05/2020
Tình trạng: