Công Ty TNHH Phát Triển Nam Hội An

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 23/05/2020

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 18/05/2020

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 18/05/2020

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 18/05/2020

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 18/05/2020

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 15/11/2019

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 03/11/2019

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 15/10/2019

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 10/11/2019

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 15/10/2019

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 04/11/2019

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 04/11/2019

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 03/11/2019

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 31/10/2019

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 31/10/2019

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 02/11/2019

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 02/11/2019

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 18/10/2019

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 18/10/2019

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 27/09/2019

Công Ty TNHH Phát Triển Nam Hội An

Công Ty TNHH Phát Triển Nam Hội An

Hoi An South Development Project is located in Thang Binh and Duy Xuyen District, Quang Nam Province. The Project includes nearly 1,000 hectares with total investment capital of 4 billion USD dollars and implemented within 20 years, from end of 2015. The project will comprise of hotels, residential townships, entertainment areas, commercial centers, golf course, etc. 

Ngành nghề: Bất động sản

Địa điểm: Thanh Khê

Người đại diện: B? ph?n tuy?n d?ng

Số điện thoại:

Email:

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 100

Website: hoiana.com

Ngày đăng ký: 27/05/2019
Tình trạng: