Công ty Cổ phần Công nghệ Sơn Thanh

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 19/07/2020

Công ty Cổ phần Công nghệ Sơn Thanh

Công ty Cổ phần Công nghệ Sơn Thanh

Công ty Cổ phần Công nghệ Sơn Thanh

Ngành nghề:

Địa điểm:

Người đại diện: Bộ phận tuyển dụng

Số điện thoại:

Email:

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Website:

Ngày đăng ký: 30/04/2020
Tình trạng: