Công ty TNHH Cà Phê mộc Nguyên

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 25/05/2020

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 09/05/2020

Công ty TNHH Cà Phê mộc Nguyên

Công ty TNHH Cà Phê mộc Nguyên

Công ty TNHH Cà Phê mộc Nguyên

Ngành nghề: Ngành nghề khác

Địa điểm: Cẩm Lệ

Người đại diện: Bộ phận tuyển dụng

Số điện thoại: 0942012377

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 0

Ngày đăng ký: 29/04/2020
Tình trạng: