CÔNG TY CỔ PHẦN NAM CÔNG VIỆT NAM

Mức lương: 6,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 19/08/2019

Mức lương: 6,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 17/08/2019

Mức lương: Thương lượng

Hạn nộp: 15/07/2019

Mức lương: 6,500,000 VNĐ

Hạn nộp: 09/07/2019

Mức lương: 10,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 15/06/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM CÔNG VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM CÔNG VIỆT NAM

Nam Công là một Group các Công ty thành viên gồm Namcong Group, Namcong Comporation, Namcong VietNam, Namcong Cambodia, Công ty Nora, Công ty Zescons, Công ty NCM và Công ty Hcosface.Nam Công Việt Nam hoạt động chính trên 3 lĩnh vực:

Thiết kế kết cấu,

Thi công các cấu kiện dự ứng lực (ứng suất trước),

Thi công phần nền móng và hạ tầng công trình.

Thị trường hoạt động của Nam Công là tại các nước thuộc khu vực Đông Nam Á. Trong đó, tại Việt Nam, Nam Công hoạt động hầu hết các tỉnh thành từ Bắc - Trung - Nam và có các trụ sở chính tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.Với mục tiêu chiến lược của Nam Công là trở thành Công ty kỹ thuật hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, Nam Công luôn quan tâm đến chiến lược phát triển, đào tạo con người để đáp ứng mục tiêu phát triển của Công ty, cũng như luôn chú tâm đến việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, xanh sạch và tạo dựng những chính sách nhân sự tốt nhất cho mỗi người trong Nam Công.

Ngành nghề: Xây dựng

Địa điểm: Liên Chiểu

Người đại diện: B? ph?n tuy?n d?ng

Số điện thoại:

Email:

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập:

Số lượng nhân viên: 100

Website: www.namcong.com

Ngày đăng ký: 27/05/2019
Tình trạng: