ViecLam43.Net

Mức lương: 4,500,000 VNĐ

Hạn nộp: 30/11/2021

Mức lương: 4,500,000 VNĐ

Hạn nộp: 30/10/2018

Mức lương: 8,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 27/09/2018

Mức lương: 5,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 30/09/2018

Mức lương: 4,000,000 VNĐ

Hạn nộp: 30/09/2018

ViecLam43.Net

ViecLam43.Net

Website tuyển dụng tại Đà Nẵng

Ngành nghề: Công nghệ thông tin

Địa điểm: Cẩm Lệ

Người đại diện: ViecLam43.net

Số điện thoại: +84974816993

Fax:

Mã số thuế:

Năm thành lập: 2018

Số lượng nhân viên: 1

Website: https://vieclam43.net

Ngày đăng ký: 26/09/2018
Tình trạng: