Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 05/06/2023

Ngày Giờ Địa Phương Khu vực
05/06/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 10:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Lắp cách điện tăng cường FCO cột N.rẽ PVĐ/3/1, N.rẽ PVĐ/3/11 - 479 HKH 2 (TBA KDC Bàu Mạc)-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HO47 TBA KDC Bàu Mạc

05/06/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 16:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Xử lý tiếp xúc ATM tổng, chuyển đấu nối đz hạ áp TBA Đa Phước 2 - 475 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HHRP Đa Phước 2

05/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 11:30

Điện lực Sơn Trà

Lý do : Thay thế MBA, AB tổng, cáp lực hạ áp, TI, dây chảy FCO tại TBA KDC Bá Tùng đz 477 NHS (xử lý non tải) Ghi chú: hoán đổi với TBA Bình Kỳ 3-Kế hoạch-Hoãn


Khu vực : EC53EEX4 KDC Bá Tùng

05/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 11:30

Điện lực Sơn Trà

Lý do : Thay thế MBA, AB tổng, cáp lực hạ áp, TI, dây chảy FCO tại TBA Bình Kỳ 3 đz 475 NHS (xử lý quá tải) Ghi chú: hoán đổi với TBA KDC Bá Tùng-Kế hoạch-Hoãn


Khu vực : EC53EL12 Bình Kỳ 3

05/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 11:30

Điện lực Sơn Trà

Lý do : Bấm đầu cosse đấu nối cáp vặn xoắn kéo mới vào tủ điện hạ áp, san tải ĐZHA sau AB nhánh 3 TBA KCC Vân Đồn đz 474 ADO Công trình CQT ĐZHA 2021-Kế hoạch-Hoãn


Khu vực : EC53EP12 KCC Vân Đồn

05/06/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 17:00

Điện lực Hòa Vang

Lý do : Đấu nối MFĐ 110kVA tại TBA Trung Đoàn 971 - 477CDO phục vụ diễn tập-Đột xuất-


Khu vực : GC53GU39 TBA TRUNG ĐOÀN 971

05/06/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 10:30

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA Chính Gián - 480/XHA-Kế hoạch-Hoãn


Khu vực : FC53FFDM Chính Gián

05/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 10:30

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Hoán chuyển MBA và phụ kiện TBA Hòa Phát 3 - 476/XHA với TBA KĐT Phương Trang T2 - 477/XHA-Kế hoạch-


Khu vực : FC53FFNR Hòa Phát 3

05/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 10:30

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Hoán chuyển MBA và phụ kiện TBA Hòa Phát 3 - 476/XHA với TBA KĐT Phương Trang T2 - 477/XHA-Kế hoạch-


Khu vực : FC53FPT2 KĐT Phương Trang T2

05/06/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 17:30

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA Hòa Phát 2 - 476/XHA-Kế hoạch-Hoãn


Khu vực : FC53FFNU Hòa Phát 2

05/06/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 15:30

Điện lực Cẩm Lệ

Lý do : Thay MBA vị trí 10/3 TBA Nhà máy nước 4 - T1 ( 1600 kVA ) – Đz 472/Cầu Đỏ.-Đột xuất-


Khu vực : VD53VAMH Nhà máy nước 4T1

05/06/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:30

Điện lực Hải Châu

Lý do : Thay Aptomat nhánh hạ áp (Số 01) từ 200A lên 300A - TBA Halla J.R T2 - 481LTR-Kế hoạch-


Khu vực : AC53AADU KĐT HALA JADE RESIDENCE

05/06/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:30

Điện lực Hải Châu

Lý do : Vệ sinh bảo dưỡng, thay FCO, thu lôi van TBA Dân dụng Thông tin Tín hiệu - 471CLA-Kế hoạch-


Khu vực : AC53AAJ4 THÔNG TIN TÍN HIỆU (Ốc lộ)

05/06/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Nâng cao tủ RMU TBA Viettel T1 - 477 T2.HKH-Đột xuất-


Khu vực : HD53HANS Viettel T1

05/06/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Xử lý tiếp xúc ATM tổng, chuyển đấu nối đz hạ áp TBA KĐT Phước Lý T2 - 479 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HN19 KĐT Phước Lý T2

06/06/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 10:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thay MBA, ATM, TI, bổ sung cáp lực hạ CS TBA Yên Thế T2 - 474 XHA từ 400 -> 250 kVA-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HM52 TBA Yên Thế T2

06/06/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 10:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thay MBA, ATM, TI, bổ sung cáp lực nâng CS TBA Lê Hiến Mai - 479 T2.HKH từ 250 - > 400 kVA-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HN36 TBA Lê Hiến Mai

06/06/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thay TI đo đếm TBA TA6 Golden Hills - 475 LCH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAVP TA6 GoldenHills

06/06/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 11:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thay TI đo đếm TBA T4 Vệt 50m - 475 LCH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAWV Vệt 50 Golden Hills T4

06/06/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 16:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thay TI đo đếm TBA TBC 2 - 475 LCH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAYK GoldenHills TBC2

06/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 11:30

Điện lực Hòa Vang

Lý do : _Nâng công suất MBA và phụ kiện từ TBA 160kVA lên 250kVA (MBA của TĐC Hòa Liên 5 chuyển về) tại TBA Đèo Ông Gấm theo PGNV số 654/PGNV-ĐLHV ngày 23/5/2023-Kế hoạch-


Khu vực : GC53HQ17 Đèo Ông Gấm

06/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 11:30

Điện lực Sơn Trà

Lý do : Hoán chuyển, Thay thế MBA, AB tổng, cáp lực hạ áp, TI, dây chảy FCO tại TBA An Nhơn 3 đz 473 T2.NHS (xử lý non tải) Ghi chú: hoán đổi với TBA Morrison-Kế hoạch-


Khu vực : EC53EH44 An Nhơn 3

06/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 11:30

Điện lực Sơn Trà

Lý do : Hoán chuyển, Thay thế MBA, AB tổng, cáp lực hạ áp, TI, dây chảy FCO tại TBA Morrison đz 475 ADO (xử lý quá tải) Ghi chú: hoán đổi với TBA An Nhơn 3-Kế hoạch-


Khu vực : EC53EX44 Morrison

06/06/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:30

Điện lực Sơn Trà

Lý do : Bấm đầu cosse đấu nối cáp vặn xoắn kéo mới vào tủ điện hạ áp, san tải ĐZHA sau AB nhánh 2 TBA K20 T2 đz 471 T2.NHS Công trình CQT ĐZHA 2021-Kế hoạch-


Khu vực : EC53EV24 K20-T2

06/06/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 10:00

Điện lực Cẩm Lệ

Lý do : _Đấu nối ĐZHA kéo mới vào TBA Quan Châu 6 - 479/ Hòa Xuân. _VSBD, xiết kẹp lèo và san tải TBA Quan Châu - 479/ Hòa Xuân sang TBA Quan Châu 6 - 479/ Hòa Xuân. Công trình: Chống quá tải ĐLCL năm 2022-Kế hoạch-


Khu vực : VC53VT95 TBA Quang Châu 6

06/06/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 10:00

Điện lực Cẩm Lệ

Lý do : _Đấu nối ĐZHA kéo mới vào TBA Quan Châu 6 - 479/ Hòa Xuân. _VSBD, xiết kẹp lèo và san tải TBA Quan Châu - 479/ Hòa Xuân sang TBA Quan Châu 6 - 479/ Hòa Xuân. Công trình: Chống quá tải ĐLCL năm 2022-Kế hoạch-


Khu vực : VC53VVTM Quang Châu

06/06/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 10:00

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Đấu nối cáp ngầm mới vào tủ điện phân phối hạ thế liên lạc giữa TBA Nguyễn Tri Phương 2 - 472/XHA và TBA Tân Lập 3 - 484/LTR-Kế hoạch-Hoãn


Khu vực : FC53FFDB Nguyễn Tri Phương 2

06/06/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 10:00

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Đấu nối cáp ngầm mới vào tủ điện phân phối hạ thế liên lạc giữa TBA Nguyễn Tri Phương 2 - 472/XHA và TBA Tân Lập 3 - 484/LTR-Kế hoạch-Hoãn


Khu vực : FC53FFDU Tân Lập 3

06/06/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:30

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Kiểm tra, chuyển nấc phân áp TBA Điện Biên Phủ 3 - 472/XHA-Kế hoạch-


Khu vực : FC53FFYV Điện Biên Phủ 3

06/06/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 10:00

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Kiểm tra, chuyển nấc phân áp TBA KDC Thanh Lộc Đán T7 - 477/XHA-Kế hoạch-


Khu vực : FC53FFI6 KDC Thanh Lộc Đán T7

06/06/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 11:00

Điện lực Hải Châu

Lý do : Đại tu TBA (lắp chụp FCO, lắp chụp TLV, lắp chụp MBA(trung & hạ áp), thay tủ điện trạm, lắp ống nhựa xoắn, thay dây chảy, thay dây buộc cổ sứ, lắp bảng tên trạm và bảng cấm trèo,...) và thí nghiệm CBM MBA TBA - NGUYỄN KHOÁI-Kế hoạch-


Khu vực : AC53AA16 NGUYỄN KHOÁI

06/06/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 18:00

Điện lực Hải Châu

Lý do : Đại tu TBA (lắp chụp FCO, lắp chụp TLV, lắp chụp MBA(trung & hạ áp), thay tủ điện trạm, lắp ống nhựa xoắn, thay dây chảy, thay dây buộc cổ sứ, lắp bảng tên trạm và bảng cấm trèo,...) và thí nghiệm CBM MBA TBA - C17-1-Kế hoạch-


Khu vực : AC53AI48 C17-1

07/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 12:00

Điện lực Hòa Vang

Lý do : _Nâng công suất MBA và phụ kiện từ 100kVA lên 160kVA (MBA của TBA Đèo Ông Gấm chuyển về) tại TBA Thạch Nham Tây theo PGNV số 654/PGNV-ĐLHV ngày 23/5/2023-Kế hoạch-


Khu vực : GC53VT22 Thạch Nham Tây

07/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 11:30

Điện lực Sơn Trà

Lý do : Hoán chuyển, Thay thế MBA, AB tổng, cáp lực hạ áp, TI, dây chảy FCO tại TBA An Hiệp 4 đz 473 T2.NHS (xử lý quá tải) Ghi chú: hoán đổi với TBA Hoàng Kế Viêm T5-Kế hoạch-


Khu vực : EC53EV14 An Hiệp 4

07/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 11:30

Điện lực Sơn Trà

Lý do : Hoán chuyển, Thay thế MBA, AB tổng, cáp lực hạ áp, TI, dây chảy FCO tại TBA Hoàng Kế Viêm T5 đz 477 T2.NHS (xử lý non tải) Ghi chú: hoán đổi với TBA An Hiệp 4-Kế hoạch-


Khu vực : EC53EZ65 Hoàng Kế Viêm T5

07/06/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:30

Điện lực Sơn Trà

Lý do : _Thay thế MBA bị rỉ dầu TBA Sơn Thủy T3 đz 471 T2.NHS (xử lý tồn tại CMB Tier 2) _Kết hợp đấu nối cáp vặn xoắn kéo mới tại tủ điện tổng TBA Sơn Thủy T3 đz 471 T2.NHS SCTX-Kế hoạch-


Khu vực : EC53EELO Sơn Thuỷ T3

07/06/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 10:30

Điện lực Thanh Khê

Lý do : San tải TBA Bạch Hạc 1 - 471/XHA sang TBA Bạch Hạc 3 - 471/XHA, san tải TBA Bạch Hạc 1, Bạch Hạc 3 sang TBA Trần Cao Vân 9 - 471/XHA, thay đầu cos cháy hạ thế TBA Bạch Hạc 1 - 471/XHA-Kế hoạch-


Khu vực : FC53FCV9 Trần Cao Vân 9

07/06/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 10:30

Điện lực Thanh Khê

Lý do : San tải TBA Bạch Hạc 1 - 471/XHA sang TBA Bạch Hạc 3 - 471/XHA, san tải TBA Bạch Hạc 1, Bạch Hạc 3 sang TBA Trần Cao Vân 9 - 471/XHA, thay đầu cos cháy hạ thế TBA Bạch Hạc 1 - 471/XHA-Kế hoạch-


Khu vực : FC53FFNI Bạch Hạc 1

07/06/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 10:30

Điện lực Thanh Khê

Lý do : San tải TBA Bạch Hạc 1 - 471/XHA sang TBA Bạch Hạc 3 - 471/XHA, san tải TBA Bạch Hạc 1, Bạch Hạc 3 sang TBA Trần Cao Vân 9 - 471/XHA, thay đầu cos cháy hạ thế TBA Bạch Hạc 1 - 471/XHA-Kế hoạch-


Khu vực : FC53FFOT Bạch Hạc 3

07/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 11:00

Điện lực Hải Châu

Lý do : Lắp xà nạnh dây cáp vặn xoắn và cáp viễn thông tại cột trước số nhà 266/78 Hoàng Diệu và 266/79/26E Hoàng Diệu - hạ áp TBA Vĩnh Trung - 479LTR-Kế hoạch-


Khu vực : AC53AADN VĨNH TRUNG

07/06/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:30

Điện lực Hải Châu

Lý do : Thay MBA, vệ sinh bảo dưỡng và xử lý tiếp xúc tủ điện trạm biến áp Tiểu La 3 - 481LTR-Kế hoạch-


Khu vực : AC53AAD9 TIỂU LA 3

07/06/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:30

Điện lực Hải Châu

Lý do : Thay MBA, vệ sinh bảo dưỡng và xử lý tiếp xúc tủ điện trạm biến áp Tiểu La 3 - 481LTR-Kế hoạch-


Khu vực : AC53AAGZ TIỂU LA 4

07/06/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:30

Điện lực Hải Châu

Lý do : Thay MBA, vệ sinh bảo dưỡng và xử lý tiếp xúc tủ điện trạm biến áp Tiểu La 3 - 481LTR-Kế hoạch-


Khu vực : AD53ABEP CTYTM&DV MINH TOÀN

08/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 11:00

Điện lực Hòa Vang

Lý do : _Sửa chữa thay thế tủ điện ngầm hạ áp thuộc TBA An Ngãi Tây 3 - 471T2.HKH theo hồ sơ thiết kế (3 tủ) _CT SCL năm 2023-Kế hoạch-


Khu vực : GC53HY23 An Ngãi Tây 3

08/06/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 17:30

Điện lực Hòa Vang

Lý do : _Sửa chữa thay thế tủ điện ngầm hạ áp thuộc TBA Hòa Ninh 4 - 475HKH2 theo hồ sơ thiết kế (3 tủ) _CT SCL năm 2023-Kế hoạch-


Khu vực : GC53HHQ4 Hoà Ninh 4

08/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 06:30

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Mở 03 chim ĐT nhánh rẽ TBA Hòa Phát 4 - 476/XHA-Kế hoạch-


Khu vực : FC53FFNS Hòa Phát 4

08/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 15:30

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Thay xà, dây AV 70 nhánh rẽ TBA Hòa Phát 4 - 476/XHA (Khối lượng 1195m dây, 8 bộ xà Công trình SCL 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : FC53FFNS Hòa Phát 4

08/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 15:30

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Thay xà, dây AV 70 nhánh rẽ TBA Hòa Phát 4 - 476/XHA (Khối lượng 1195m dây, 8 bộ xà Công trình SCL 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : FC53FI10 Trường Chinh

08/06/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 17:00

Điện lực Hòa Vang

Lý do : Tách đấu nối MFĐ 110kVA tại TBA Trung Đoàn 971 - 477CDO phục vụ diễn tập-Đột xuất-


Khu vực : GC53GU39 TBA TRUNG ĐOÀN 971

08/06/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:30

Điện lực Sơn Trà

Lý do : Hoán chuyển, Thay thế MBA, AB tổng, cáp lực hạ áp, TI, dây chảy FCO tại TBA Nguyễn Minh Châu đz 477 NHS (xử lý quá tải) Ghi chú: hoán đổi với MBA Tiểu đoàn 78-Kế hoạch-


Khu vực : EC53EH57 Nguyễn Minh Châu

08/06/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:30

Điện lực Sơn Trà

Lý do : Hoán chuyển, Thay thế MBA, AB tổng, cáp lực hạ áp, TI, dây chảy FCO tại TBA Tiểu đoàn 78 đz 471 T2.NHS (xử lý non tải) Ghi chú: hoán đổi với MBA Nguyễn Minh Châu-Kế hoạch-


Khu vực : ED53EAAI Tiểu đoàn 78

08/06/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 10:00

Điện lực Cẩm Lệ

Lý do : _Đấu nối ĐZHA kéo mới vào TBA Miếu Bông 2 - 481/Hòa Xuân. Công trình: Chống quá tải ĐLCL năm 2022-Kế hoạch-


Khu vực : VC53VVUN Miếu Bông 2

08/06/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 11:00

Điện lực Hải Châu

Lý do : Đại tu TBA (thay FCO, thay TLV, lắp chụp FCO, lắp chụp TLV, lắp chụp MBA(trung & hạ áp), thay tủ điện trạm, thay Aptomat tổng, lắp ống nhựa xoắn, thay dây chảy, lắp bảng tên trạm và bảng cấm trèo,...) và thí nghiệm CBM MBA TBA Nguyễn Phi Khanh – 478LTR-Kế hoạch-


Khu vực : AC53AI36 Nguyễn Phi Khanh

08/06/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 18:00

Điện lực Hải Châu

Lý do : Đại tu TBA (thay TLV, lắp chụp TLV, lắp chụp MBA(trung & hạ áp), thay tủ điện trạm, lắp ống nhựa xoắn, thay dây chảy, lắp bảng tên trạm và bảng cấm trèo,...) và thí nghiệm CBM MBA TBA C17-4 – 478LTR-Kế hoạch-


Khu vực : AC53AAYY C17-4

09/06/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 11:00

Điện lực Cẩm Lệ

Lý do : Dựng trụ, lắp xà, sang dây vị trí trụ trung áp 27/9 và sang dây hạ thế các vị trí trụ hạ thế H1 đến H4 thuộc hạ thế TBA Hòa Cầm 5 – Đz 475/Cầu Đỏ (Công trình di dời lưới điện vướng mở đường do UBND Quận Cẩm Lệ làm chủ đầu tư)-Kế hoạch-


Khu vực : VC53VT74 TBA Hòa Cẩm 7

09/06/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 11:00

Điện lực Cẩm Lệ

Lý do : Dựng trụ, lắp xà, sang dây vị trí trụ trung áp 27/9 và sang dây hạ thế các vị trí trụ hạ thế H1 đến H4 thuộc hạ thế TBA Hòa Cầm 5 – Đz 475/Cầu Đỏ (Công trình di dời lưới điện vướng mở đường do UBND Quận Cẩm Lệ làm chủ đầu tư)-Kế hoạch-


Khu vực : VC53VU33 Hòa Cầm 5

09/06/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 11:00

Điện lực Cẩm Lệ

Lý do : Dựng trụ, lắp xà, sang dây vị trí trụ trung áp 27/9 và sang dây hạ thế các vị trí trụ hạ thế H1 đến H4 thuộc hạ thế TBA Hòa Cầm 5 – Đz 475/Cầu Đỏ (Công trình di dời lưới điện vướng mở đường do UBND Quận Cẩm Lệ làm chủ đầu tư)-Kế hoạch-


Khu vực : VD53VACY Bêtông Hòa Cầm

09/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 10:00

Điện lực Cẩm Lệ

Lý do : _Đấu nối ĐZHA kéo mới vào TBA KDC Nam Sân Bay - 473/ Cầu Đỏ. Công trình: Chống quá tải ĐLCL năm 2022-Kế hoạch-


Khu vực : VC53VU37 KDC Nam Sân Bay

09/06/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 09:30

Điện lực Hòa Vang

Lý do : Xử lý đấu nối ĐZHA ABC4x95 kéo mới tại vị trí trụ B4/6 thuộc ĐZHA sau TBA Hòa Ninh 1 để thu hồi lưới hạ áp cũ theo hồ sơ thiết kế (Xử lý đấu nối tạm lưới hạ áp thu hồi trong dự án để di dời công tơ trước khi thu hồi lưới) Công trình: CQT ĐZHA bắc Hòa Vang năm 2022-Kế hoạch-


Khu vực : GC53HHQ1 Hoà Ninh 1

09/06/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 11:00

Điện lực Hòa Vang

Lý do : _Sửa chữa thay thế tủ điện và phụ kiện đi kèm TBA TĐC Hòa Liên 2 - 477HLI, kết hợp VSBD TBA _CT SCL năm 2023 quý II _Thay TI định kỳ Hộ Kinh Doanh Ngô Văn Trọng mã KH: 933214 thuộc TBA TĐC Hòa Liên 2 - ĐZ 477EHL-Kế hoạch-


Khu vực : GC53HM28 TĐC Hòa Liên 2

09/06/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 11:30

Điện lực Hòa Vang

Lý do : Chuyển đấu nối trục nhánh rẽ tại vị trí A3 qua mạch cáp ABC4x95 kéo mới thuộc ĐZHA sau TBA Hòa Ninh 8 để thu hồi lưới hạ áp từ TBA đến cột A5 theo hồ sơ thiết kế Công trình: CQT ĐZHA bắc Hòa Vang năm 2022-Kế hoạch-


Khu vực : GC53HQ13 Hòa Ninh 8

09/06/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 17:30

Điện lực Hòa Vang

Lý do : Sửa chữa thay thế tủ điện và phụ kiện đi kèm TBA TĐC Hòa Liên 4T1 - 477HLI, kết hợp VSBD TBA_CT SCL năm 2023 quý II-Kế hoạch-


Khu vực : GC53HM30 TĐC Hòa Liên 4T1

09/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:30

Điện lực Hải Châu

Lý do : Thay DCL 474-7CLA/R47/2 Mai Am bằng LBS và thu hồi FCO tại vị trí R47/2 - 474CLA (Trạm biến áp Mai Am). Đại tu TBA Mai Am - 474CLA (Thay xà và FCO, lắp sứ đỡ FCO, lắp chụp bảo vệ (FCO, TLV & MBA), thay dây 12,7kV từ lưới - MBA, thay dây chảy, dây buộc cổ sứ, lắp bảng cấm, bảng tên TBA ...).-Kế hoạch-


Khu vực : AC53AA19 MAI AM

09/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:30

Điện lực Hải Châu

Lý do : Thay DCL 474-7CLA/R47/2 Mai Am bằng LBS và thu hồi FCO tại vị trí R47/2 - 474CLA (Trạm biến áp Mai Am). Đại tu TBA Mai Am - 474CLA (Thay xà và FCO, lắp sứ đỡ FCO, lắp chụp bảo vệ (FCO, TLV & MBA), thay dây 12,7kV từ lưới - MBA, thay dây chảy, dây buộc cổ sứ, lắp bảng cấm, bảng tên TBA ...).-Kế hoạch-


Khu vực : AC53AAFM MAI AM 2

09/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:30

Điện lực Hải Châu

Lý do : Thay DCL 474-7CLA/R47/2 Mai Am bằng LBS và thu hồi FCO tại vị trí R47/2 - 474CLA (Trạm biến áp Mai Am). Đại tu TBA Mai Am - 474CLA (Thay xà và FCO, lắp sứ đỡ FCO, lắp chụp bảo vệ (FCO, TLV & MBA), thay dây 12,7kV từ lưới - MBA, thay dây chảy, dây buộc cổ sứ, lắp bảng cấm, bảng tên TBA ...).-Kế hoạch-


Khu vực : AC53AANJ MAI AM 3

09/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:30

Điện lực Hải Châu

Lý do : Thay DCL 474-7CLA/R47/2 Mai Am bằng LBS và thu hồi FCO tại vị trí R47/2 - 474CLA (Trạm biến áp Mai Am). Đại tu TBA Mai Am - 474CLA (Thay xà và FCO, lắp sứ đỡ FCO, lắp chụp bảo vệ (FCO, TLV & MBA), thay dây 12,7kV từ lưới - MBA, thay dây chảy, dây buộc cổ sứ, lắp bảng cấm, bảng tên TBA ...).-Kế hoạch-


Khu vực : AD53ABGK KS QÚY PHƯƠNG BẮC

09/06/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 09:30

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đấu dây tăng cường vảo tủ điện TBA Nguyễn Đình Tứ - 479 XHA-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HN23 TBA Nguyễn Đình Tứ

10/06/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 11:00

Điện lực Cẩm Lệ

Lý do : Thay đo đếm trung áp TI, TU rời bằng bộ MOF nhánh rẽ các TBA Công ty Apple Film - ĐZ 479 Cầu Đỏ.-Kế hoạch-


Khu vực : VD53VABW Công ty Apple Film

10/06/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:00

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Vệ sinh bảo dưỡng, thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA BV ung thư T1 & T2 - 477/XHA-Kế hoạch-


Khu vực : FD53FAFC Bệnh viện Ung thư

10/06/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:00

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Vệ sinh bảo dưỡng, thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA BV ung thư T1 & T2 - 477/XHA-Kế hoạch-


Khu vực : FD53FAGO Bệnh viện ung thư T2

10/06/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 17:30

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Nâng công suất TBA KDC 301 - 471/XHA từ 180KVA lên 400kVA (CT Chống quả tải TBA Tây Thanh Khê 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : FC53FFYA Chung cư 301 T.C.Vân

10/06/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 09:30

Điện lực Hải Châu

Lý do : Vệ sinh bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ, lắp sứ đỡ FCO TBA Cục Thống Kê - 476LTR.-Kế hoạch-


Khu vực : AD53ABGW CỤC THỐNG KÊ

10/06/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 11:00

Điện lực Hải Châu

Lý do : Vệ sinh bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ TBA BHXH Q. Hai Châu - 480LTR.-Kế hoạch-


Khu vực : AD53A3CP BHXH HẢI CHÂU

11/06/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:30

Điện lực Hòa Vang

Lý do : _VSBD kết hợp bơm khí SF6 tủ RMU4, RMU5, RMU 10, RMU11, RMU12 CNC - XT 471HLI _Thay thế RMU5 bị tụt khí SF6 (RMU 9 loại 4 ngăn DCL cũ sau sửa chữa rò khí từ Đội TNĐL)-Kế hoạch-


Khu vực : GC53GM59 TBA VIỆN KỸ THUẬT XÂY DỰNG HẠ TẦNG

11/06/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:30

Điện lực Hòa Vang

Lý do : _VSBD kết hợp bơm khí SF6 tủ RMU4, RMU5, RMU 10, RMU11, RMU12 CNC - XT 471HLI _Thay thế RMU5 bị tụt khí SF6 (RMU 9 loại 4 ngăn DCL cũ sau sửa chữa rò khí từ Đội TNĐL)-Kế hoạch-


Khu vực : GC53HM50 TĐC KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LIÊN

11/06/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:30

Điện lực Hòa Vang

Lý do : _VSBD kết hợp bơm khí SF6 tủ RMU4, RMU5, RMU 10, RMU11, RMU12 CNC - XT 471HLI _Thay thế RMU5 bị tụt khí SF6 (RMU 9 loại 4 ngăn DCL cũ sau sửa chữa rò khí từ Đội TNĐL)-Kế hoạch-


Khu vực : GD53HABB PVTC nhà máy FUJIKIN Viêt Nam

11/06/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:30

Điện lực Hòa Vang

Lý do : _VSBD kết hợp bơm khí SF6 tủ RMU4, RMU5, RMU 10, RMU11, RMU12 CNC - XT 471HLI _Thay thế RMU5 bị tụt khí SF6 (RMU 9 loại 4 ngăn DCL cũ sau sửa chữa rò khí từ Đội TNĐL)-Kế hoạch-


Khu vực : GD53HABF Công ty Fujikin Đà Nẵng

11/06/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 10:00

Điện lực Hòa Vang

Lý do : Thay TI định kỳ Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Thủy lợi Đà Nẵng mã KH: 817842 tại TBA Hồ Hòa Trung - ĐZ 480EHL-Kế hoạch-


Khu vực : GD53HAEY Hồ Hòa Trung

11/06/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:30

Điện lực Hòa Vang

Lý do : _VSBD kết hợp bơm khí SF6 tủ RMU4, RMU5, RMU 10, RMU11, RMU12 CNC - XT 471HLI _Thay thế RMU5 bị tụt khí SF6 (RMU 9 loại 4 ngăn DCL cũ sau sửa chữa rò khí từ Đội TNĐL)-Kế hoạch-


Khu vực : GD53HAQQ NIWA

11/06/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:30

Điện lực Hòa Vang

Lý do : _VSBD kết hợp bơm khí SF6 tủ RMU4, RMU5, RMU 10, RMU11, RMU12 CNC - XT 471HLI _Thay thế RMU5 bị tụt khí SF6 (RMU 9 loại 4 ngăn DCL cũ sau sửa chữa rò khí từ Đội TNĐL)-Kế hoạch-


Khu vực : GD53HAUV Xử lý nước thải khu CNC

11/06/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:30

Điện lực Hòa Vang

Lý do : _VSBD kết hợp bơm khí SF6 tủ RMU4, RMU5, RMU 10, RMU11, RMU12 CNC - XT 471HLI _Thay thế RMU5 bị tụt khí SF6 (RMU 9 loại 4 ngăn DCL cũ sau sửa chữa rò khí từ Đội TNĐL)-Kế hoạch-


Khu vực : GD53HAVK Trạm bơm XLNT số 5 CNC

11/06/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:30

Điện lực Hòa Vang

Lý do : _VSBD kết hợp bơm khí SF6 tủ RMU4, RMU5, RMU 10, RMU11, RMU12 CNC - XT 471HLI _Thay thế RMU5 bị tụt khí SF6 (RMU 9 loại 4 ngăn DCL cũ sau sửa chữa rò khí từ Đội TNĐL)-Kế hoạch-


Khu vực : GD53HAWP Thi công đường số 1 CNC

11/06/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:30

Điện lực Hòa Vang

Lý do : _VSBD kết hợp bơm khí SF6 tủ RMU4, RMU5, RMU 10, RMU11, RMU12 CNC - XT 471HLI _Thay thế RMU5 bị tụt khí SF6 (RMU 9 loại 4 ngăn DCL cũ sau sửa chữa rò khí từ Đội TNĐL)-Kế hoạch-


Khu vực : GD53HAXC Công ty cổ phần công nghệ QCM

11/06/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:30

Điện lực Hòa Vang

Lý do : _VSBD kết hợp bơm khí SF6 tủ RMU4, RMU5, RMU 10, RMU11, RMU12 CNC - XT 471HLI _Thay thế RMU5 bị tụt khí SF6 (RMU 9 loại 4 ngăn DCL cũ sau sửa chữa rò khí từ Đội TNĐL)-Kế hoạch-


Khu vực : GD53HAXD Kiot Nhà điều hành BQLDA Khu CNC

11/06/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:30

Điện lực Hòa Vang

Lý do : _VSBD kết hợp bơm khí SF6 tủ RMU4, RMU5, RMU 10, RMU11, RMU12 CNC - XT 471HLI _Thay thế RMU5 bị tụt khí SF6 (RMU 9 loại 4 ngăn DCL cũ sau sửa chữa rò khí từ Đội TNĐL)-Kế hoạch-


Khu vực : GD53HAXG Trung Tâm Ươm Tạo

11/06/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:30

Điện lực Hòa Vang

Lý do : _VSBD kết hợp bơm khí SF6 tủ RMU4, RMU5, RMU 10, RMU11, RMU12 CNC - XT 471HLI _Thay thế RMU5 bị tụt khí SF6 (RMU 9 loại 4 ngăn DCL cũ sau sửa chữa rò khí từ Đội TNĐL)-Kế hoạch-


Khu vực : GD53HAXN Kios Trạm bơm GĐ 3 (khu CNC)

11/06/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:30

Điện lực Hòa Vang

Lý do : _VSBD kết hợp bơm khí SF6 tủ RMU4, RMU5, RMU 10, RMU11, RMU12 CNC - XT 471HLI _Thay thế RMU5 bị tụt khí SF6 (RMU 9 loại 4 ngăn DCL cũ sau sửa chữa rò khí từ Đội TNĐL)-Kế hoạch-


Khu vực : GD53HAXV Công ty Biển Đông

11/06/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:00

Điện lực Hòa Vang

Lý do : Thay TI định kỳ Cơ Sở Xã Hội Bầu Bàng Thành phố Đà Nẵng mã KH: 915402 thuộc TBA Bàu Bàn- ĐZ 477EHL-Kế hoạch-


Khu vực : GC53HM52 TBA BÀU BÀNG

11/06/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 11:30

Điện lực Hòa Vang

Lý do : Thay TI định kỳ Trung Tâm Dịch Vụ Tổng Hợp Khu Công Nghệ Cao Đà Nẵng mã KH: 947678 tại TBA Trạm bơm XLNT T2 - XT 480HLI-Kế hoạch-


Khu vực : GD53HAXA Trạm bơm XLNT T2

11/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 14:30

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)-Kế hoạch-


Khu vực : FC53FFMC KDC Thanh Lộc Đán 2

11/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 14:30

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)-Kế hoạch-


Khu vực : FC53FFMT Kỳ Đồng

11/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 14:30

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)-Kế hoạch-


Khu vực : FC53FFNH Trần Cao Vân 4

11/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 14:30

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)-Kế hoạch-


Khu vực : FC53FFNK Trần Cao Vân 6

11/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 14:30

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)-Kế hoạch-


Khu vực : FC53FFNL Thanh Khê 3

11/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 14:30

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)-Kế hoạch-


Khu vực : FC53FFNO Thanh Khê 1

11/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 14:30

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)-Kế hoạch-


Khu vực : FC53FFO1 Thanh Lộc Đán 3

11/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 14:30

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)-Kế hoạch-


Khu vực : FC53FFOA Mẹ Nhu

11/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 14:30

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)-Kế hoạch-


Khu vực : FC53FFOW Thanh Khê 5

11/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 14:30

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)-Kế hoạch-


Khu vực : FC53FI21 Thanh Khê Tây

11/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 14:30

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)-Kế hoạch-


Khu vực : FC53FI26 Thanh Khê 6

11/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 14:30

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)-Kế hoạch-


Khu vực : FC53FI52 Nguyễn Văn Huề

11/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 14:30

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)-Kế hoạch-


Khu vực : FC53FKD2 Kỳ Đồng 2

11/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 14:30

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)-Kế hoạch-


Khu vực : FC53FMN2 Mẹ Nhu 2

11/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 14:30

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)-Kế hoạch-


Khu vực : FC53FVH1 Nguyễn Văn Huề 1

11/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 14:30

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)-Kế hoạch-


Khu vực : FC53FYK2 Yên Khê 2

11/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 14:30

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)-Kế hoạch-


Khu vực : FC53FYK3 Yên Khê 3

11/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 14:30

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)-Kế hoạch-


Khu vực : FD53FAAH Chiếu sáng Phú Lộc

11/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 14:30

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)-Kế hoạch-


Khu vực : FD53FADD Trường TDTT TƯ 3

11/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 14:30

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)-Kế hoạch-


Khu vực : FD53FADM Dệt 29-3 cơ sở 2 T1

11/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 14:30

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)-Kế hoạch-


Khu vực : FD53FADN Dệt 29-3 cơ sở 2 T3

11/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 14:30

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)-Kế hoạch-


Khu vực : FD53FAEK Dệt 29-3 cơ sở 2 T2

11/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 14:30

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)-Kế hoạch-


Khu vực : FD53FAFB SPS 2

11/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 14:30

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)-Kế hoạch-


Khu vực : FD53FAFY Dệt 29-3 T4

11/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 14:30

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)-Kế hoạch-


Khu vực : FD53FAIS Trạm bơm Xuân Hà

11/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 14:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Lắp cụm chống rơi dây cột 46, 50, 51, 52, 55, 58 - 484 HKH 2 (Giải pháp giảm SC 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HO63 TBA Đường Số 9

11/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 14:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Lắp cụm chống rơi dây cột 46, 50, 51, 52, 55, 58 - 484 HKH 2 (Giải pháp giảm SC 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HABI Tự dùng Clinke

11/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 14:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Lắp cụm chống rơi dây cột 46, 50, 51, 52, 55, 58 - 484 HKH 2 (Giải pháp giảm SC 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HABJ Clinke T1

11/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 14:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Lắp cụm chống rơi dây cột 46, 50, 51, 52, 55, 58 - 484 HKH 2 (Giải pháp giảm SC 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HABU CK Giao Thông 5-1

11/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 14:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Lắp cụm chống rơi dây cột 46, 50, 51, 52, 55, 58 - 484 HKH 2 (Giải pháp giảm SC 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HACB Giấy T.T.Giang

11/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 14:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Lắp cụm chống rơi dây cột 46, 50, 51, 52, 55, 58 - 484 HKH 2 (Giải pháp giảm SC 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HACF Giấy Thanh Hùng

11/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 14:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Lắp cụm chống rơi dây cột 46, 50, 51, 52, 55, 58 - 484 HKH 2 (Giải pháp giảm SC 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HACJ Thành Lợi 3

11/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 14:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Lắp cụm chống rơi dây cột 46, 50, 51, 52, 55, 58 - 484 HKH 2 (Giải pháp giảm SC 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HACT Clinke T2

11/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 14:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Lắp cụm chống rơi dây cột 46, 50, 51, 52, 55, 58 - 484 HKH 2 (Giải pháp giảm SC 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HACZ Giấy Đồng Tâm

11/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 14:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Lắp cụm chống rơi dây cột 46, 50, 51, 52, 55, 58 - 484 HKH 2 (Giải pháp giảm SC 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAEA CS KCN T1

11/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 14:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Lắp cụm chống rơi dây cột 46, 50, 51, 52, 55, 58 - 484 HKH 2 (Giải pháp giảm SC 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAFI Lắp Ráp Xe Máy

11/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 14:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Lắp cụm chống rơi dây cột 46, 50, 51, 52, 55, 58 - 484 HKH 2 (Giải pháp giảm SC 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAGY Giấy Thành Công 2

11/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 14:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Lắp cụm chống rơi dây cột 46, 50, 51, 52, 55, 58 - 484 HKH 2 (Giải pháp giảm SC 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAHE Anphanam

11/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 14:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Lắp cụm chống rơi dây cột 46, 50, 51, 52, 55, 58 - 484 HKH 2 (Giải pháp giảm SC 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAQS Bachchambard

11/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 14:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Lắp cụm chống rơi dây cột 46, 50, 51, 52, 55, 58 - 484 HKH 2 (Giải pháp giảm SC 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAUX Giấy Thành Công 2T2

11/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 14:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Lắp cụm chống rơi dây cột 46, 50, 51, 52, 55, 58 - 484 HKH 2 (Giải pháp giảm SC 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAWK Kho Vận Thuận Phong

11/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 14:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Lắp cụm chống rơi dây cột 46, 50, 51, 52, 55, 58 - 484 HKH 2 (Giải pháp giảm SC 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAWW Sunhouse

11/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 14:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Lắp cụm chống rơi dây cột 46, 50, 51, 52, 55, 58 - 484 HKH 2 (Giải pháp giảm SC 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAXY PI Vina

11/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 14:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Lắp cụm chống rơi dây cột 46, 50, 51, 52, 55, 58 - 484 HKH 2 (Giải pháp giảm SC 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAZZ Nam Cường

11/06/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thay TI đo đếm TBA Hóa Chất HK - 477 LCH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HABF Hóa Chất HK

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù Mabuchi - 475 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HHRP Đa Phước 2

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù Mabuchi - 475 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HHYB Đa Phước 3

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù Mabuchi - 475 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HO17 Âu Cơ

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù Mabuchi - 475 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HO21 Đa Phước 5

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù Mabuchi - 475 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HO46 TBA LÊ A

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù Mabuchi - 475 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HO49 KCC nhà ở XH KCN HK

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù Mabuchi - 475 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HO58 TBA Nhà ở XH KCN Hòa Khánh T3

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù Mabuchi - 475 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HO72 TBA Đa Phước 6

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù Mabuchi - 475 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HO74 TBA KCC Nhà Ở Xã Hội T5

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù Mabuchi - 475 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HR24 Đa Phước 2T1

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAAQ Telala

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAAS CS Nguyễn Thị Hiền T1

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HABK Ceramic T2

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HABN Nhà Máy Đồ Chơi T3

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HABV XN Bêtông

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HACC Ks Transend

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HACE Ceramic T1

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HACL Văn Chi T1

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HACV TM Á Châu

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HADB Thép Mạ Kẽm

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HADD Nhà Máy Đồ Chơi T1

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HADE Cosevco T3

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HADO Điện Máy KCN

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HADW Nam Sơn 2

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAEG CS KCN T2

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAEQ Giấy Bãi Bằng

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù Nhựa Tiến Huy - 477 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAET Nhựa Tiến Huy

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAEW HTX Sắt Số 1

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAFB Matrix

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù Nhựa Tiến Huy - 477 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAFW Dệt Nhuộm Sơn Trà

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAGM Hoàng Phúc

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAGU CS Kim Liên

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAGV Tuấn Xâm

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAHS Minh Trường

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAIW Đồng Tín T3

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù Mabuchi - 475 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAJH Mabuchi Motor

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù Mabuchi - 475 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAJI CS KCN T4

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù Mabuchi - 475 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAJO Steel Center

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAJW Thành Tín T3

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù Mabuchi - 475 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAJY ITG Phong Phú T1

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAKD CSND Thanh Vinh

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù Nhựa Tiến Huy - 477 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAKO Lắp Máy Miền Nam

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAMG Song Long

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HANZ Shinih

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAQT WeiXernSin

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HARB Shinih + Giấy Vàng

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù Mabuchi - 475 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HASD TTGT Việc Làm

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAUI Weixernsin T3

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù Mabuchi - 475 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAXM KCC Nhà Ở Xã Hội T2

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAZA Suntex

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù Mabuchi - 475 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HBBS KCC Nhà Ở Xã Hội T4

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HBCG Thanh Phú T2

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HBCW Thanh Phú T4

11/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HBCX Tuấn Xâm T2

11/06/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 11:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thay TI đo đếm TBA Phát Thành - 473 LCH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAGC Phát Thành

11/06/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 15:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thay TI đo đếm TBA Lilama 7 - 471 LCH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAKY Lilama 7

12/06/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 17:30

Điện lực Cẩm Lệ

Lý do : _Đấu nối công tơ, cố định dây dẫn cấp điện cho Công ty Rinwa tại TBA KDC Khuê Trung T2 - ĐZ 476 Cầu Đỏ. - Kết hợp vệ sinh bảo dưỡng lưới điện hạ áp và TBA, xử lý tiếp xúc, lắp vách ngăn Aptomat tại TBA KDC Khuê Trung T2 - ĐZ 476 Cầu Đỏ.-Kế hoạch-


Khu vực : VC53VVTU KDC Khuê Trung T2

12/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 09:00

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Thay định kỳ hệ thống đo đếm KH đấu nối sau AB tổng TBA Tôn Đản 6 - 478/CĐO-Kế hoạch-


Khu vực : FC53FFNC Tôn Đản 6

12/06/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 17:30

Điện lực Thanh Khê

Lý do : Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA TTKTĐT CNC PKKQ NM A32 - 479/LTR-Kế hoạch-


Khu vực : FD53FAIB TTKT điện tử CNC PK-KQ NM A32

12/06/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:30

Điện lực Hải Châu

Lý do : Vệ sinh bảo dưỡng, xử lý tiếp xúc tủ điện TBA Hải Phòng 1 - 471CLA (Lưu ý tiếp xúc dao cắt HA).-Kế hoạch-


Khu vực : AC53AABY HẢI PHÒNG 1

12/06/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 09:30

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Chuyển đấu nối cột C8, thay khóa néo dây cột C11, C12 đz hạ áp TBA Âu Cơ 3 - 476 T2.HKH-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HQ16 Âu Cơ 3

12/06/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 09:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thay TI đo đếm TBA Cảng Lào - 479 HKH 2-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAAX Cảng Lào

12/06/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 11:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thay TI đo đếm TBA Trường Giao thông 5 - 475 LCH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAAZ Trường Giao thông 5

12/06/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 16:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thay TI đo đếm TBA XD Petex - 479 LCH-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HACQ XD Petec

13/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 11:30

Điện lực Cẩm Lệ

Lý do : _Lắp đặt hoàn thiện TBA KCC 11 tầng Phong Bắc T4-476CDO. - San tải TBA KCC 11 tầng Phong Bắc T2 - 476/ Cầu Đỏ qua KCC 11 tầng Phong Bắc T4-476CDO. Công trình: Chống quá tải các TBA ĐLCL năm 2023-Kế hoạch-


Khu vực : VC53VW33 KCC 11 Tầng Phong Bắc T2

13/06/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 17:00

Điện lực Hải Châu

Lý do : Vệ sinh bảo dưỡng, xử lý tiếp xúc tủ điện TBA Trần Quốc Toản - 482LTR (Lưu ý tiếp xúc dao cắt HA).-Kế hoạch-


Khu vực : AC53AACT TRẦN QUỐC TOẢN

14/06/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 11:30

Điện lực Cẩm Lệ

Lý do : Thi công đấu nối đường dây trung áp và TBA Tân Hạnh 4 xây dựng mới tại vị trí 159/24 TBA Tân Hạnh - Đz 481/Hòa Xuân. Công trình: Chống quá tải các ĐZTA và TBA khu vực Khuê Trung năm 2023. Nghiệm thu.-Kế hoạch-


Khu vực : VC53VT71 TBA Tân Hạnh 2

14/06/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 11:30

Điện lực Cẩm Lệ

Lý do : Thi công đấu nối đường dây trung áp và TBA Tân Hạnh 4 xây dựng mới tại vị trí 159/24 TBA Tân Hạnh - Đz 481/Hòa Xuân. Công trình: Chống quá tải các ĐZTA và TBA khu vực Khuê Trung năm 2023. Nghiệm thu.-Kế hoạch-


Khu vực : VC53VT81 TBA Tân Hạnh 3

14/06/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 11:30

Điện lực Cẩm Lệ

Lý do : Thi công đấu nối đường dây trung áp và TBA Tân Hạnh 4 xây dựng mới tại vị trí 159/24 TBA Tân Hạnh - Đz 481/Hòa Xuân. Công trình: Chống quá tải các ĐZTA và TBA khu vực Khuê Trung năm 2023. Nghiệm thu.-Kế hoạch-


Khu vực : VC53VVSY Tân Hạnh

14/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:00

Điện lực Hải Châu

Lý do : Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.-Kế hoạch-


Khu vực : AC53AAA2 T11 KDC KHUÊ TRUNG ĐÒ XU

14/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:00

Điện lực Hải Châu

Lý do : Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.-Kế hoạch-


Khu vực : AC53AABW T12 KDC KHUÊ TRUNG ĐÒ XU

14/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:00

Điện lực Hải Châu

Lý do : Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.-Kế hoạch-


Khu vực : AC53AADC HÒA CƯỜNG 6

14/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:00

Điện lực Hải Châu

Lý do : Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.-Kế hoạch-


Khu vực : AC53AADH HOÀ CƯỜNG 2

14/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:00

Điện lực Hải Châu

Lý do : Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.-Kế hoạch-


Khu vực : AC53AAE6 TUYÊN SƠN 2

14/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:00

Điện lực Hải Châu

Lý do : Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.-Kế hoạch-


Khu vực : AC53AAF5 T6 TN HÒA CƯỜNG

14/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:00

Điện lực Hải Châu

Lý do : Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.-Kế hoạch-


Khu vực : AC53AAGJ T3-14B NÚI THÀNH

14/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:00

Điện lực Hải Châu

Lý do : Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.-Kế hoạch-


Khu vực : AC53AAHI TRỊNH CÔNG SƠN 2

14/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:00

Điện lực Hải Châu

Lý do : Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.-Kế hoạch-


Khu vực : AC53AAHK LÊ NỔ

14/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:00

Điện lực Hải Châu

Lý do : Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.-Kế hoạch-


Khu vực : AC53AAI5 NÚI THÀNH 2

14/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:00

Điện lực Hải Châu

Lý do : Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.-Kế hoạch-


Khu vực : AC53AAI6 PHAN ĐĂNG LƯU

14/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:00

Điện lực Hải Châu

Lý do : Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.-Kế hoạch-


Khu vực : AC53AAJ7 NÚI THÀNH 4

14/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:00

Điện lực Hải Châu

Lý do : Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.-Kế hoạch-


Khu vực : AC53AANE HÒA CƯỜNG BẮC

14/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:00

Điện lực Hải Châu

Lý do : Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.-Kế hoạch-


Khu vực : AC53AANG LÊ SÁT

14/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:00

Điện lực Hải Châu

Lý do : Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.-Kế hoạch-


Khu vực : AC53AC16 LÊ VĂN ĐỨC

14/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:00

Điện lực Hải Châu

Lý do : Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.-Kế hoạch-


Khu vực : AC53AC17 HỒ NGUYÊN TRỪNG 2

14/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:00

Điện lực Hải Châu

Lý do : Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.-Kế hoạch-


Khu vực : AD53A9AT KHỞI PHÁT 2

14/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:00

Điện lực Hải Châu

Lý do : Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.-Kế hoạch-


Khu vực : AD53A9BB VISION ĐÀ NẴNG (A9BB)

14/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:00

Điện lực Hải Châu

Lý do : Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.-Kế hoạch-


Khu vực : AD53A9VA CÔNG TY ĐÁ CHÀM

14/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:00

Điện lực Hải Châu

Lý do : Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.-Kế hoạch-


Khu vực : AD53ABAB CTY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 2

14/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:00

Điện lực Hải Châu

Lý do : Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.-Kế hoạch-


Khu vực : AD53ABBV XN MAY XUẤT KHẨU

14/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:00

Điện lực Hải Châu

Lý do : Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.-Kế hoạch-


Khu vực : AD53ABCS THIẾT BỊ Y TẾ TW3

14/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:00

Điện lực Hải Châu

Lý do : Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.-Kế hoạch-


Khu vực : AD53ABDA TT TDTT THÀNH TÍCH CAO

14/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:00

Điện lực Hải Châu

Lý do : Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.-Kế hoạch-


Khu vực : AD53ABEE CT MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ

14/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:00

Điện lực Hải Châu

Lý do : Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.-Kế hoạch-


Khu vực : AD53ABFW CQ BỘ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ

14/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:00

Điện lực Hải Châu

Lý do : Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.-Kế hoạch-


Khu vực : AD53ABGG CTY KHỞI PHÁT 2

14/06/2023 Cúp điện từ 05:00 đến 11:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thay xà néo, bố trí lại đấu nối N.rẽ Lương Trúc Đàm tại cột 38, đấu nối đz trung áp 479 XHA (XDM đi trên 474 XHA) và MC recloser mới (NOJA) tại cột 38 - 479 XHA-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HHO9 KDC Trung Nghĩa T1

14/06/2023 Cúp điện từ 05:00 đến 11:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thay xà néo, bố trí lại đấu nối N.rẽ Lương Trúc Đàm tại cột 38, đấu nối đz trung áp 479 XHA (XDM đi trên 474 XHA) và MC recloser mới (NOJA) tại cột 38 - 479 XHA-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HHOD Ngã Ba Huế 2

14/06/2023 Cúp điện từ 05:00 đến 11:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thay xà néo, bố trí lại đấu nối N.rẽ Lương Trúc Đàm tại cột 38, đấu nối đz trung áp 479 XHA (XDM đi trên 474 XHA) và MC recloser mới (NOJA) tại cột 38 - 479 XHA-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HHR3 KDC Trung Nghĩa T4

14/06/2023 Cúp điện từ 05:00 đến 11:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thay xà néo, bố trí lại đấu nối N.rẽ Lương Trúc Đàm tại cột 38, đấu nối đz trung áp 479 XHA (XDM đi trên 474 XHA) và MC recloser mới (NOJA) tại cột 38 - 479 XHA-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HO54 TBA Nguyễn Đỗ Cung

14/06/2023 Cúp điện từ 05:00 đến 11:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thay xà néo, bố trí lại đấu nối N.rẽ Lương Trúc Đàm tại cột 38, đấu nối đz trung áp 479 XHA (XDM đi trên 474 XHA) và MC recloser mới (NOJA) tại cột 38 - 479 XHA-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HO61 TBA Nguyễn Như Hạnh 4

14/06/2023 Cúp điện từ 05:00 đến 11:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thay xà néo, bố trí lại đấu nối N.rẽ Lương Trúc Đàm tại cột 38, đấu nối đz trung áp 479 XHA (XDM đi trên 474 XHA) và MC recloser mới (NOJA) tại cột 38 - 479 XHA-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HO80 TBA Tống Duy Tân

14/06/2023 Cúp điện từ 05:00 đến 11:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thay xà néo, bố trí lại đấu nối N.rẽ Lương Trúc Đàm tại cột 38, đấu nối đz trung áp 479 XHA (XDM đi trên 474 XHA) và MC recloser mới (NOJA) tại cột 38 - 479 XHA-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HR13 KDC Trung Nghĩa T3

14/06/2023 Cúp điện từ 05:00 đến 11:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thay xà néo, bố trí lại đấu nối N.rẽ Lương Trúc Đàm tại cột 38, đấu nối đz trung áp 479 XHA (XDM đi trên 474 XHA) và MC recloser mới (NOJA) tại cột 38 - 479 XHA-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HR19 KDC Trung Nghĩa T5

14/06/2023 Cúp điện từ 05:00 đến 11:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thay xà néo, bố trí lại đấu nối N.rẽ Lương Trúc Đàm tại cột 38, đấu nối đz trung áp 479 XHA (XDM đi trên 474 XHA) và MC recloser mới (NOJA) tại cột 38 - 479 XHA-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HR26 KDC Trung Nghĩa T2

14/06/2023 Cúp điện từ 05:00 đến 11:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thay xà néo, bố trí lại đấu nối N.rẽ Lương Trúc Đàm tại cột 38, đấu nối đz trung áp 479 XHA (XDM đi trên 474 XHA) và MC recloser mới (NOJA) tại cột 38 - 479 XHA-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HR31 Khu số 7 KĐT Tây Bắc T2

14/06/2023 Cúp điện từ 05:00 đến 11:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thay xà néo, bố trí lại đấu nối N.rẽ Lương Trúc Đàm tại cột 38, đấu nối đz trung áp 479 XHA (XDM đi trên 474 XHA) và MC recloser mới (NOJA) tại cột 38 - 479 XHA-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HR35 TBA Nam Trân

14/06/2023 Cúp điện từ 05:00 đến 11:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thay xà néo, bố trí lại đấu nối N.rẽ Lương Trúc Đàm tại cột 38, đấu nối đz trung áp 479 XHA (XDM đi trên 474 XHA) và MC recloser mới (NOJA) tại cột 38 - 479 XHA-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HR47 TBA Lương Trúc Đàm

14/06/2023 Cúp điện từ 05:00 đến 11:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thay xà néo, bố trí lại đấu nối N.rẽ Lương Trúc Đàm tại cột 38, đấu nối đz trung áp 479 XHA (XDM đi trên 474 XHA) và MC recloser mới (NOJA) tại cột 38 - 479 XHA-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HATN Y Khoa Khải Trình

14/06/2023 Cúp điện từ 05:00 đến 11:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thay xà néo, bố trí lại đấu nối N.rẽ Lương Trúc Đàm tại cột 38, đấu nối đz trung áp 479 XHA (XDM đi trên 474 XHA) và MC recloser mới (NOJA) tại cột 38 - 479 XHA-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HBAM Vĩnh Khoa

14/06/2023 Cúp điện từ 05:00 đến 11:00

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thay xà néo, bố trí lại đấu nối N.rẽ Lương Trúc Đàm tại cột 38, đấu nối đz trung áp 479 XHA (XDM đi trên 474 XHA) và MC recloser mới (NOJA) tại cột 38 - 479 XHA-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HBAP Trạm Bơm PS2

15/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:30

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End to end về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HHN2 KDC Hòa Phát 3 - T1

15/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:30

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End to end về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HHN3 KDC Hòa Phát 3 - T2

15/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:30

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End to end về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HHNZ Hoà An 3

15/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:30

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End to end về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HHOL ÔTô Hoà Tân

15/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:30

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End to end về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HHR5 KDC Bến Xe

15/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:30

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End to end về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HHR6 Bến Xe TT

15/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:30

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End to end về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HHR7 KDC Hoà phát 4-T2

15/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:30

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End to end về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HM52 TBA Yên Thế T2

15/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:30

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End to end về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HM53 TBA Vũ Trọng Hoàng T1

15/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:30

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End to end về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HM54 TBA Hòa An 1

15/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:30

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End to end về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HN11 Ngã Ba Huế 6

15/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:30

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End to end về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HN20 Bắc Sơn 1

15/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:30

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End to end về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HN21 KDC Phước Lý T3

15/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:30

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End to end về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HN27 TBA Yên Thế

15/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:30

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End to end về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HN32 TBA Nguyễn Công Hoan

15/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:30

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End to end về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HN44 TBA Nguyễn Công Triều

15/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:30

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End to end về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HN45 TBA Nguyễn Công Hoan T2

15/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:30

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End to end về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HN46 TBA Nguyễn Đình Tứ T2

15/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:30

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End to end về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HN51 TBA Nhơn Hòa 12

15/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:30

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End to end về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HN53 TBA Đoàn Hữu Trưng

15/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:30

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End to end về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HN57 TBA Tôn Đản 6

15/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:30

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End to end về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HO32 Ngã Ba Huế 2T2

15/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:30

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End to end về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAAF Nhà Xuất Bản

15/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:30

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End to end về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HANP Tuấn Nhàn

15/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:30

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End to end về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)-Kế hoạch-


Khu vực : HD53HAYB Nước đá Nguyễn Tấn Tình

15/06/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 10:30

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Thay MBA TBA Thủy Tú 1 - 475 LCH (Vận hành trên 15 năm)-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HHRH Thủy Tú 1

15/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 11:30

Điện lực Cẩm Lệ

Lý do : _Lặt đặt hoàn thiện TBA KCC 11 tầng Phong Bắc T3-476CDO. - San tải TBA KCC 11 tầng Phong Bắc T1 - 476/ Cầu Đỏ qua KCC 11 tầng Phong Bắc T3-476CDO. Công trình: Chống quá tải các TBA ĐLCL năm 2023-Kế hoạch-


Khu vực : VC53VW32 KCC 11 Tầng Phong Bắc T1

15/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:30

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End to end về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HHM7 KDC Hòa Phát 2- T1

15/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:30

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End to end về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HHM8 KDC Hòa Phát 2-T3

15/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:30

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End to end về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HHM9 KDC Hòa Phát 2- T2

15/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:30

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End to end về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HHMJ Hòa An 2

15/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:30

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End to end về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HHMO Ngã Ba Huế 5

15/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:30

Điện lực Liên ChIểu

Lý do : Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End to end về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)-Kế hoạch-


Khu vực : HC53HHN1 KDC Hòa Phát 2 -T4