Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 03/04/2020

Ngày Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
03/04/2020 ĐL Liên Chiểu HD53HACQ Xí Nghiệp Xăng Dầu PETEC Hòa Hiệp Đà Nẵng - Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty Cổ phần (809864) 08:00 12:00
ĐL Sơn Trà ED53EAIB LỮ ĐOÀN 161-BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 HẢI QUÂN (968803) 08:00 16:00
ĐL Thanh Khê FC53FFNT Hòa Phát 5 13:00 16:00
FC53FFQK Trường Chinh 4 07:30 12:30
04/04/2020 ĐL Liên Chiểu HD53HAWJ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng và Thương Mại Sự Bình Phương (945822) 08:00 10:30
ĐL Hoà Vang GC53VVSM Phú sơn Nam 07:30 12:00
GD53VAES Mỏ đá Phước Nhân T2 14:00 17:00
ĐL Thanh Khê FC53FFMA Chính Gián 3 07:30 12:30
05/04/2020 ĐL Hoà Vang GC53VVSI Phước Nhơn 06:00 08:00
GD53VADQ Huỳnh Đức May 08:00 11:00
06/04/2020 ĐL Hoà Vang GC53HHY3 UB Hòa Sơn 06:00 08:00
07/04/2020 ĐL Sơn Trà ED53EAHX CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM PHÚC (972319) 07:00 15:00
ED53EAHX HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ SƠN TRÀ (969896) 07:00 15:00
ED53EAIQ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢO NAM AN (000436) 07:00 15:00
ED53EAIQ CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (992471) 07:00 15:00
ED53EAIQ CHI NHÁNH-CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHẢI HOÀNG QUẢNG NAM TẠI ĐÀ NẴNG (994225) 07:00 15:00
ED53EAIQ HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ SƠN TRÀ (974063) 07:00 15:00
ED53EAIQ BỘ CHỈ HUY BIÊN PHÒNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (004288) 07:00 15:00
ED53EAJB DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẶNG THỊ CA (973744) 07:00 15:00
ĐL Hoà Vang GC53HM21 Hưởng Phước 06:00 08:00
ĐL Thanh Khê FC53FFQJ K&H 07:30 12:30
08/04/2020 ĐL Sơn Trà ED53EABX DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỮU PHƯỚC (507805) 07:00 15:00
ED53EAFC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĂN THÔNG (950106) 07:00 15:00
ED53EAGU DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĂN THÔNG (961931) 07:00 15:00
ED53EAGU (962875) 07:00 15:00
ĐL Thanh Khê FC53FFMX Nghi An 3 07:30 12:30