Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 14/10/2019

Ngày Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
14/10/2019 ĐL Liên Chiểu HC53HR13 KDC Trung Nghĩa T3 07:30 10:00
HD53HAHQ Công ty Cổ phần Xây Dựng Coteccons (841826) 09:00 11:00
HD53HAHQ Công ty TNHH MTV NgọcTranh (929814) 09:00 11:00
HD53HAHQ Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu tư Công nghiệp Đông Dương (841824) 09:00 11:00
HD53HAHQ Công ty TNHH Lâm nghiệp Hải Vân (841827) 09:00 11:00
HD53HATW Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng ICV Việt Nam (939363) 07:30 09:30
ĐL Hoà Vang GC53HM13 Xóm 3 13:00 17:30
GC53HM21 Hưởng Phước 07:00 12:00
GC53HM27 Hưởng Phước 3 07:00 12:00
GC53HM33 Xóm Huế 2 13:00 17:00
15/10/2019 ĐL Hải Châu AC53AACZ TRƯNG NỮ VƯƠNG 2 07:30 13:00
ĐL Liên Chiểu HC53HN21 KDC Phước Lý T3 07:30 09:30
HC53HN34 TBA Đinh Liệt 07:30 10:00
HC53HR39 TBA TĐC Phước lý 1 07:30 10:00
ĐL Cẩm Lệ VC53VT33 Khu A3 KDC Nam Cẩm Lệ 07:00 15:00
VC53VU16 Khu B Nam cầu Cẩm Lệ 07:00 15:00
VC53VU19 Lệ Trạch 3 06:30 15:30
VC53VVS8 Lệ Trạch 1 06:30 15:30
VC53VVS9 Lệ Trạch 2 06:30 15:30
VC53VVT1 Lệ Sơn 06:30 15:30
VC53VVT2 An Trạch 06:30 15:30
VC53VVT3 Thôn Nam Sơn 06:30 15:30
VC53VVT4 Nam Sơn 2 06:30 15:30
VC53VVTG Dương Sơn 07:00 15:00
VC53VVTI Phong Nam 07:00 15:00
VC53VVTJ KDC Nam cầu Cẩm Lệ T5 07:00 15:00
VC53VVTK Cẩm Nam 1 07:00 15:00
VC53VVTM Quang Châu 07:00 15:00
VC53VVTW KDC Nam cầu Cẩm Lệ T2 07:00 15:00
VC53VVU9 Giáng Đông 07:00 15:00
VC53VVUM Quan Châu 2 07:00 15:00
VC53VVUO Thôn Nhơn Hòa 07:00 15:00
VC53VVUW KDC Phong Nam 07:00 15:00
VC53VVUX Đông Hoà 2 07:00 15:00
VC53VVUY Quan Châu 3 07:00 15:00
VC53VVWB Hoà xuân 1 07:00 15:00
VC53VVWI Phong Nam 2 07:00 15:00
VC53VVWL Dưong Sơn 3 07:00 15:00
VC53VVWV KDC Nam cầu Cẩm Lệ T1 07:00 15:00
VC53VVWW KDC Nam cầu Cẩm Lệ T3 07:00 15:00
VC53VVWX KDC Nam cầu Cẩm Lệ T4 07:00 15:00
VC53VVWY KDC Nam cầu Cẩm Lệ T6 07:00 15:00
VC53VVWZ KDC Nam cầu Cẩm Lệ T7 07:00 15:00
VC53VW11 Lệ Trạch 4 06:30 15:30
VC53VW13 Dương Sơn 4 07:00 15:00
VC53VW18 Khu A2 KDC Nam Cẩm Lệ 07:00 15:00
VC53VW19 KCC A2 Nam Cẩm Lệ 07:00 15:00
VC53VW43 Dương Sơn 5 07:00 15:00
VC53VW48 TBA Khu C Nam Cẩm Lệ 07:00 15:00
VC53VW50 TBA La Bông 2 06:30 15:30
VC53VW54 TBA Phong Nam 3 07:00 15:00
VC53VW59 TBA Phan Hữu Nghi 07:00 15:00
VC53VW61 TBA Lệ Sơn 2 06:30 15:30
VC53VW70 TBA Hòa Châu 07:00 15:00
VC53VW79 TBA Phan Văn Đáng 07:00 15:00
VC53VW80 TBA Cẩm Nam 2 07:00 15:00
VC53VW87 TBA Hà Duy Phiên 07:00 15:00
VC53VW90 TBA Phạm Hùng T1 07:00 15:00
VD53VAAX CN Công ty TNHH MTV TTTH đường sắt Đà Nẵng-Xí nghiệp TTTH Quảng Nam Đà Nẵng (708341) 07:00 15:00
VD53VADB Công ty TNHH SX ống công nghiệp Hàn Quốc DVTM Tân Phát (600512) 07:00 15:00
VD53VADS Chi nhánh Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí PV OIL Miền Trung tại Đà Nẵng (609138) 07:00 15:00
VD53VADW Trung Đoàn 282 (610296) 06:30 15:30
VD53VADW (695970) 06:30 15:30
VD53VAEW Công ty CP Solids Ánh Minh (674033) 07:00 15:00
VD53VAEW Công ty TNHH Vỹ Hậu (667419) 07:00 15:00
VD53VAFI Doanh nghiệp tư nhân cơ khí xây dựng Quang Vinh (673741) 07:00 15:00
VD53VAGG Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh thép Nhân Luật (686475) 07:00 15:00
VD53VAGN Công ty CP xây dựng công trình 545 (687858) 07:00 15:00
VD53VAGO Công ty CP xây dựng công trình 545 (687859) 07:00 15:00
VD53VAHC Phân viện khoa học hình sự (694299) 07:00 15:00
VD53VAHP Trung tâm quan trắc môi trường Miền Trung và Tây Nguyên (702446) 07:00 15:00
VD53VAJP Trung tâm phòng ngừa, ứng phó thảm họa và kho hàng cứu trợ khu vực Miền Trung (718934) 07:00 15:00
VD53VAKK Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thái Gia Nguyễn (721731) 07:00 15:00
VD53VAKR Công ty TNHH MTV Kiss Latex (722834) 07:00 15:00
VD53VAME (729251) 07:00 15:00
VD53VAMN Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hương Thủ Đô (730939) 07:00 15:00
ĐL Hoà Vang GC53VT12 Hòa Phong 1 07:00 12:00
16/10/2019 ĐL Hải Châu AC53AACE HẢI CHÂU 1 07:30 15:00
ĐL Liên Chiểu HC53HHRQ Hoà Khánh 5 07:30 10:30
HC53HR25 Khu Gia Đình 532 07:30 10:30
ĐL Cẩm Lệ VD53VAFY Công ty Cổ phần Cấp Nước Đà Nẵng (684395) 07:00 12:30
VD53VAGE Công ty Cổ phần Cấp Nước Đà Nẵng (685675) 07:00 12:30
VD53VAKN Công ty Cổ phần Cấp Nước Đà Nẵng (722577) 07:00 12:30
ĐL Hoà Vang GC53VT22 Thạch Nham Tây 07:00 12:00
18/10/2019 ĐL Liên Chiểu HC53HO21 Đa Phước 5 07:30 10:00
HD53HASE Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú (922937) 07:30 10:00