Lịch cắt nước Đà Nẵng

Ngày 26-27/9/2019 Dawaco tạm ngừng cung cấp nước một số khu vực thuộc địa bàn quận Sơn Trà.

Từ 21g00 thứ năm ngày 26/9/2019 đến 03g00 thứ sáu ngày 27/9/2019, Dawaco thực hiện thao tác đường ống cấp nước trên tuyến đường Lê Văn Thứ (Đoạn từ đường Phó Đức Chính đến Hồ Nghinh), quận Sơn Trà.
Do đó trong khoảng thời gian trên, khách hàng trên các khu vực bị ảnh hưởng sẽ tạm ngừng cung cấp nước.
Kính mong Quý khách hàng thông cảm.

Ngày 25/09/2019

Ngày 20/9/2019 Dawaco tạm ngừng cung cấp nước một số khu vực thuộc địa bàn quận Ngũ Hành Sơn.

Từ 21g00 đến 23g45 Thứ sáu ngày 20/9/2019 Dawaco sẽ thao tác trên tuyến ống cấp nước D225 đường Mai Đăng Chơn.
Do đó trong khoảng thời gian trên, một số hộ dân tại khu vực này sẽ tạm ngừng cấp nước.
Kính mong Quý khách hàng thông cảm.

Ngày 20/09/2019

Ngày 20/9/2019 Dawaco tạm ngừng cung cấp nước một số khu vực thuộc địa bàn quận Sơn Trà.

Từ 20g45 đến 23g45 thứ sáu ngày 20/9/2019, Dawaco thực hiện thao tác đường ống cấp nước trên tuyến đường Trương Định, quận Sơn Trà.
Do đó trong khoảng thời gian trên, khách hàng trên các khu vực bị ảnh hưởng sẽ tạm ngừng cung cấp nước.
Kính mong Quý khách hàng thông cảm.

Ngày 19/09/2019

Ngày 19/9/2019 Dawaco tạm ngừng cung cấp nước một số khu vực thuộc địa bàn huyện Hòa Vang.

Từ 14g00 đến 16g00 thứ năm ngày 19/9/2019, Dawaco thực hiện thao tác tại tuyến ống cấp nước cho tổ 4, thôn Túy Loan Tây, xã Hòa Phong.
Do đó trong khoảng thời gian trên, khách hàng trên các khu vực bị ảnh hưởng sẽ tạm ngừng cung cấp nước.
Kính mong Quý khách hàng thông cảm.

Ngày 19/09/2019

Ngày 19-22/9/2019 Dawaco tạm ngừng cung cấp nước một số khu vực thuộc địa bàn quận Thanh Khê.

Từ 09g30 đến 10g30 và 14g30 đến 15g30  ngày 19/9/2019 đến ngày 22/9/2019, Dawaco thực hiện thao tác đường ống cấp nước D63 HDPE các tuyến ống trên địa bàn quận Thanh Khê (Danh sách kèm theo).
Do đó trong khoảng thời gian trên, khách hàng trong các khu vực bị ảnh hưởng sẽ tạm ngừng cung cấp nước.
Kính mong Quý khách hàng thông cảm.

Ngày 17/09/2019

Ngày 17/9/2019 Dawaco tạm ngừng cung cấp nước một số khu vực thuộc địa bàn quận Cẩm Lệ.

Từ 20g45 đến 23g45 thứ ba ngày 17/9/2019, Dawaco thực hiện thao tác tại tuyến ống cấp nhánh 2-đường lên núi Phước Tường.
Do đó trong khoảng thời gian trên, khách hàng trên các khu vực bị ảnh hưởng sẽ tạm ngừng cung cấp nước.
Kính mong Quý khách hàng thông cảm.

Ngày 16/09/2019

Ngày 13/9/2019 Dawaco tạm ngừng cung cấp nước một số khu vực thuộc địa bàn quận Cẩm Lệ.

Từ 14g00 đến 17g00 thứ sáu ngày 13/9/2019, Dawaco thực hiện thao tác tại tuyến ống cấp nhánh 2-đường lên núi Phước Tường.
Do đó trong khoảng thời gian trên, khách hàng trên các khu vực bị ảnh hưởng sẽ tạm ngừng cung cấp nước.
Kính mong Quý khách hàng thông cảm.

Ngày 12/09/2019

Ngày 10/10/2019 Dawaco tạm ngừng cung cấp nước một số khu vực thuộc địa bàn quận Thanh Khê.

Từ 13h30′ đến 14h30′ ngày 14/10/2019 đến ngày 29/10/2019, Dawaco thực hiện thao tác đường ống cấp nước D110HDPE, D100 PVC các tuyến ống trên địa bàn quận Thanh Khê (Danh sách đính kèm).
Do đó trong khoảng thời gian trên, khách hàng thuộc khu vực bị ảnh hưởng sẽ tạm ngừng cấp nước.
Kính mong Quý khách hàng thông cảm.

Ngày 11/10/2019

Ngày 11/10/2019 Dawaco tạm ngừng cung cấp nước một số khu vực thuộc địa bàn quận Ngũ Hành Sơn.

Từ 21g00 đến 23g00 Thứ sáu ngày 11/10/2019 Dawaco sẽ thao tác trên tuyến ống cấp nước D200 đường Hoàng Kế Viêm.
Do đó trong khoảng thời gian trên, một số hộ dân tại khu vực này sẽ tạm ngừng cấp nước.
Kính mong Quý khách hàng thông cảm.

Ngày 11/10/2019

Ngày 11/9/2019 Dawaco tạm ngừng cung cấp nước một số khu vực thuộc địa bàn quận Ngũ Hành Sơn.

Từ 21g00 đến 23g45′ thứ tư ngày 11/9/2019, Dawaco thực hiện thao tác trên đường ống cấp nước D225 HDPE trên tuyến đường Đỗ Bá, Hoàng Kế Viêm, Ngô Thì Sĩ, Phan Tứ.
Do đó trong khoảng thời gian trên khách hàng trong vùng ảnh hưởng sẽ tạm ngừng cung cấp nước.
Kính mong Quý khách hàng thông cảm.

Ngày 11/09/2019