Dịch bệnh covid 19 tại Việt Nam

Cập nhật vào lúc 05/12/2023 18:20

Tổng số ca nhiễm bệnh 0
Tổng số ca phục hồi 0
Tổng ca nhiễm chưa được chữa trị 0
Tổng ca tử vong 0
Tổng ca nhiểm mới trong ngày 0
Tổng ca tử vong trong ngày 0
Tổng ca nhiễm bệnh hiện tại 0
Tổng ca nghiêm trọng 0
Chỉ số nguy hiểm 0