Dịch bệnh covid 19 tại Việt Nam

Cập nhật vào lúc 03/07/2020 04:25

Tổng số ca nhiễm bệnh 355
Tổng số ca phục hồi 336
Tổng ca nhiễm chưa được chữa trị 0
Tổng ca tử vong 0
Tổng ca nhiểm mới trong ngày 0
Tổng ca tử vong trong ngày 0
Tổng ca nhiễm bệnh hiện tại 0
Tổng ca nghiêm trọng 19
Chỉ số nguy hiểm 143