Dịch bệnh covid 19 tại Việt Nam

Cập nhật vào lúc 23/09/2020 18:56

Tổng số ca nhiễm bệnh 950
Tổng số ca phục hồi 437
Tổng ca nhiễm chưa được chữa trị 0
Tổng ca tử vong 23
Tổng ca nhiểm mới trong ngày 20
Tổng ca tử vong trong ngày 1
Tổng ca nhiễm bệnh hiện tại 0
Tổng ca nghiêm trọng 490
Chỉ số nguy hiểm 145