Hướng dẫn đăng ký thông tin nhà tuyển dụng

Posted by Vieclam43-net on 17/06/2018 14:10:13

Hướng dẫn đăng ký thông tin nhà tuyển dụng

Vieclam43.net là hệ thống website tuyển dụng nhanh Đà Nẵng, giúp kết nối người tìm việc với các nhà tuyển dụng hàng đầu Đà Nẵng.Để đăng tin tuyển dụng, bạn cần phải đăng ký và xác thực thông tin công ty/nhà tuyển dụng.

Để đăng tin việc làm trên hệ thống website tuyển dụng nhanh Đà Nẵng - vieclam43.net, nhà tuyển dụng cần đăng ký thông tin công ty - nhà tuyển dụng trước.

Bước 1: Truy cập menu như hình bên dưới

hoặc truy cập trực tiếp link: https://vieclam43.net/quan-ly-cong-ty.html

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin bắt buộc ( tên công ty/nhà tuyển dụng, phần giới thiệu, số điện thoại, email, địa chỉ, người đại diện, logo...), sau đó click nút "Lưu thông tin"

Kể từ lúc này bạn đã có thể đăng tin tuyển dụng trên website vieclam43.net.

**Lưu ý:

- Bạn cần sử dụng email và số điện thoại thật còn hoạt động để xác thực thông tin

- Bạn cần upload logo hoặc hình ảnh đại diện cho công ty/nhà tuyển dụng. Vieclam43.net sẽ không xác thực những nhà tuyển dụng không có logo hoặc hình đại diện

- Thông tin phải đúng sự thật. Chúng tôi sẽ xóa thông tin nhà tuyển dụng vi phạm chính sách mà không cần báo trước.

- Mỗi tài khoản chỉ đăng ký 1 công ty/nhà tuyển dụng duy nhất.

Posted in Hướng dẫn

Review Date
Reviewed Item
Hướng dẫn đăng ký thông tin nhà tuyển dụng
Author Rating