Hướng dẫn đăng ký tài khoản

Posted by Vieclam43-net on 25/12/2009 11:00:00

Hướng dẫn đăng ký tài khoản

Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên kênh việc làm Đà Nẵng vieclam43.net. Để sử dụng đầy đủ các chức năng của kênh việc làm Đà Nẵng, bạn cần đăng ký tài khoản để đăng nhập.

1. Đăng ký tài khoản Nhà tuyển dụng

- Chọn menu như hình dưới

- Hoặc truy cập link: https://vieclam43.net/cho-nha-tuyen-dung.html

**Có 2 hình thức đăng ký:

- Đăng ký bằng tài khoản mạng xã hội: Facebook và Gmail. Làm theo hình bên dưới

- Đăng ký trực tiếp trên hệ thống website vieclam43.net

Click TAB "Đăng ký" (Xem hình bên dưới)

Điền đầy đủ các thông tin bắt buộc rồi (tên đăng nhập, mật khẩu, họ và tên, email) rồi click nút "Đăng ký"

Như vậy quá trình đăng ký tài khoản nhà tuyển dụng đã thành công.

Kể từ bây giờ bạn đã có thể đăng nhập và sử dụng các tính năng của Nhà tuyển dụng.

Lưu ý: Vui lòng điền chính xác email còn hoạt động để kích hoạt tài khoản và nhận các bản tin

2. Đăng ký tài khoản Người tìm việc

- Chọn menu như hình dưới

- Hoặc truy cập link: https://vieclam43.net/cho-nguoi-tim-viec.html

** Có 2 hình thức đăng ký:

- Đăng ký nhanh bằng tài khoản mạng xã hội: Facebook và Gmail (như hình bên dưới)

- Đăng ký trực tiếp trên hệ thống website vieclam43.net

+Click TAB "Đăng ký" (xem hình bên dưới):

+ Điền đầy đủ thông tin và click nút "Đăng ký"

Như vậy bạn đã đăng ký tài khoản người tìm việc thành công. Ngay từ bây giờ bạn đã có thể đăng nhập, tạo CV xin việc, nộp hồ sơ online, lưu tin, lưu nhà tuyển dụng, hay theo dõi tin... cùng với quyền sử dụng các chức năng khác.

**Lưu ý:

- Bạn cần điền đầy đủ và chính xác các thông tin bắt buộc

- Sử dụng email còn hoạt động của chính bạn để xác nhận đăng ký và nhận các bản tin

- Không đăng ký nhiều tài khoản để SPAM

- Các trường hợp vi phạm chính sách của vieclam43.net, chúng tôi sẽ khóa tài khoản mà không cần thông báo trước

Posted in Hướng dẫn